Annonce wdrażania systemu HACCP

wdrażania systemu HACCP

Pas d'image disponible
Mają Państwo bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Offre:

Contact: Remigiusz, Stalowa Wola, tel. 7104759825, email: iremigiusz-t558@gazeta.pl
Date d'ajout: 08-03-2020